MENU

Jabatan/Bahagian/Unit: YDP Office
Jabatan/Bahagian/Unit Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
YDP Office Datuk Shadan Bin Othman Yang Dipertua,MPHTJ 06-262 3773 06-232 2778 ydp@mphtj.gov.my
YDP Office Nurfaezah Bte Ghafar Setiausaha Pejabat 06-232 3773 06-232 2778
YDP Office Borhan Bin Othman Ali Setiausaha 06-232 3773 06-232 2778 setiausaha@mphtj.gov.my
YDP Office Irma Hartini Binti Abidin Pembantu Pejabat (Yang DiPertua) 06-2323773 06-2322778