MENU

Amalan Nilai-nilai Murni MPHTJ

 

  1. TELUS
    Sentiasa bersikap positif dan terbuka dengan mewujudkan prosedur kerja & melaksanakan tindakan yang telus, lengkap serta menyelesaikan kerja mengikut masa yang ditetapkan.
     
  2. AMANAH
    Menjalankan tugas dengan penuh komitmen, dedikasi dan rasa tanggungjawab selaras dengan akur janji yang telah dilafazkan
     
  3. INTEGRITI
    Melaksanakan amanah dan kuasa yang diberikan dengan jujur dan saksama. Berkhidmat dengan penuh komitmen dan bertanggungjawab serta sempurna dan utuh.
     
  4. AKAUNTIBILITI
    Mempunyai rasa tanggungjawab dan akauntabiliti di dalam segala tindakan dan kelakuan
     
  5. BERDISIPLIN
    Sentiasa mengawal diri dan perilaku berlandaskan peraturan, prinsip, dan nilai-nilai murni. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan tekun dan taat tanpa penyeliaan yang rapi dan sentiasa menjaga imej diri, organisasi, perkhidmatan dan negara.
     
  6. SEMANGAT BERPASUKAN
    Menpunyai semangat kekitaan, bekerjasama, bertolak ansur dan sifat setia kawan dan muafakat yang tinggi untuk mencapai misi dan visi organisasi.

Pautan Laman