MENU
Image resize threshold of 10 remote images has been reached. Please use fewer remote images.

Slogan

Bandaraya Pintar

Pengurusan juga telah memutuskan bahawa selaras dengan hasrat Negara untuk mencapai Malaysia Maju 2020, penyelarasan visi dan misi MPHTJ juga telah diubah kepada:

 

Visi MPHTJ:

Ke Arah Perbandaran Mampan Berkonsepkan Hijau Menjelang 2020.

 

Misi MPHTJ:

Peneraju Pembangunan dan Perkhidmatan Berkualiti Untuk Kesejahteraan Komuniti.

Pautan Laman