MENU

Slogan

Bandaraya Pintar

Pengurusan juga telah memutuskan bahawa selaras dengan hasrat Negara untuk mencapai Malaysia Maju 2020, penyelarasan visi dan misi MPHTJ juga telah diubah kepada:

 

Visi MPHTJ:

Ke Arah Perbandaran Mampan Berkonsepkan Hijau Menjelang 2020.

 

Misi MPHTJ:

Peneraju Pembangunan dan Perkhidmatan Berkualiti Untuk Kesejahteraan Komuniti.

Pautan Laman