MENU
MELAKA RIVER CHARITY RUN & RIDE 2019
SYARAT & PERATURAN
Peserta mestilah sihat secara fizikal dan tidak terikat dengan sebarang perubatan untuk menyertai acara ini.
Peserta mestilah sihat secara zikal dan tidak terikat dengan sebarang perubatan untuk menyertai acara ini.
Peserta dikehendaki memakai topi keledar basikal sepanjang masa bagi tujuan keselamatan.
Setiap pelumba / pelari hendaklah mematuhi arahan urusetia atau pegawai trak.
Kanak-kanak di bawah 12 tahun mesti diiringi oleh ibu bapa / penjaga sepanjang masa berbasikal / larian.
Semua risiko akan ditanggung sendiri dan bersetuju bahawa penganjur tidak akan bertanggungjawab untuk kecederaan atau kematian dan apa-apa kehilangan atau kerosakan kepada harta benda persendirian.
Peserta tidak akan membuat sebarang tuntutan terhadap MBMB dan Kelab Lions Antarabangsa 308B1 zon 15 jika mempunyai kos ataupun harta benda bagi tujuan penyertaan.
Peserta dikehendaki mendaftar untuk Run and Ride dengan melengkapkan dan mengemukakan borang pendaftaran yang ditetapkan melalui sistem pendaftaran dalam talian / penyerahan pendaftaran secara manual ke pelbagai saluran pendaftaran yang diluluskan oleh MBMB. Untuk mengelakkan keraguan, borang pendaftaran yang dikemukakan hanya akan diproses dan disahkan setelah pengesahan penerimaan yuran yang ditetapkan oleh MBMB. Tiada bayaran balik yuran pendaftaran untuk apa jua sebab dan tidak boleh dipindahkan kepada mana-mana pihak lain.
Semua peserta mesti memastikan penjagaan barangan peribadi dan harta benda atau kemudahan awam di lokasi. Sekiranya mana-mana peserta yang merosakkan atau menyebabkan kerosakan kepada persekitaran, persekitaran atau kemudahan awam di dalam penyertaan, peserta mesti menanggung kerugian oleh MBMB sepenuhnya termasuk mana-mana pihak ketiga yang menyebabkan kerosakan atau kehilangan.
 
MBMB mempunyai hak tunggal untuk menangguhkan, membatalkan, menganggu atau menghentikan acara ini yang di sebabkan oleh mana mana ketentuan yang tidak dapat di elakkan termasuk keadaan cuaca buruk, kecemasan, kebangsaan, peperangan, wabak, mogok,penguncian, tindakan perindustrian, kebakaran, banjir,kemarau, keadaan bencana, keadaan berbahaya, atau apa apa kejadian lain di luar kawalan MBMB, tanpa notis terlebih dahulu. Peserta tidak akan mempunyai apa apa tuntutan lain untuk kerosakan kos sekalipun terhadap MBMB.
MBMB mempunyai kuasa mutlak untuk menghentikan mana mana peserta daripada

Pautan Laman