MENU

Sistem di MPHTJ menggunakan mekanisme Single Sign On (SSO) di mana ia membenarkan pengguna menggunakan satu ID dan Kata Laluan yang sama bagi capaian pelbagai aplikasi berkaitan. Terdapat beberapa aplikasi dalaman yang boleh dicapai apabila pengguna login, antaranya, e-OSC Online Klik disini

Pautan Laman