MENU

Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya telah dipilih sebagai agensi perintis program State Wide Approach Transformation(S.W.A.T) oleh MAMPU, Jabatan Perdana Menteri pada 19 Julai 2012 untuk skop pelaksanaan business process re-engineering (BPR)

Pautan Laman