MENU

Jabatan/Bahagian/Unit: Pejabat Yang DiPertua
Jabatan/Bahagian/Unit Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Pejabat Yang DiPertua Datuk Shadan Bin Haji Othman Yang Dipertua 06-262 3773 06-232 2778 ydp@mphtj.gov.my
Pejabat Yang DiPertua Nurfaezah Bte Ghafar Pembantu Pejabat Setiausaha 06-232 3773 06-232 2778
Pejabat Yang DiPertua Borhan Bin Othman Ali Setiausaha 06-232 3773 06-232 2778 setiausaha@mphtj.gov.my
Pejabat Yang DiPertua Irma Hartini Binti Abidin Pembantu Pejabat (Yang DiPertua) 06-2323773 06-2322778

Pautan Laman