MENU
Pejabat/ Jabatan Kerajaan Negeri

Pejabat Penasihat Undang-undang

 www.punm.gov.my

Jabatan Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Melaka

 jkpnm.melaka.gov.my

Pejabat Mufti Negeri Melaka

 www.al-azim.com/jmm

Mahkamah Tinggi Syariah Melaka

 www.mahsyariahmelaka.gov.my

Pejabat Pengarah Tanah dan Galian

 ptg.melaka.gov.my

Jabatan Kerja Raya Melaka

 www.jkrmlk.gov.my

Pejabat Pembangunan Negeri Melaka

 www.mel.icu.gov.my

Pejabat Daerah dan Tanah Alor Gajah

 www.pdtag.gov.my

Pejabat Daerah dan Tanah Jasin

 www.pdtjasin.gov.my

Jabatan Pertanian Negeri Melaka

 www.agricmelaka.gov.my

Jabatan Agama Islam Melaka

 jaim.melaka.gov.my

Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Melaka

Dalam Pembangunan

Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri

 www.jpvmelaka.gov.my

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa

 www.jpbdmelaka.gov.my

Jabatan Pengairan dan Saliran Melaka

 jps.melaka.gov.my

 

Pihak Berkuasa Tempatan

Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah

 www.mbmb.gov.my

Majlis Perbandaran Alor Gajah

 www.mpag.gov.my

Majlis Perbandaran Jasin

 www.mpjasin.gov.my
Agensi Kerajaan Negeri

Perbadanan Kemajuan Tanah Adat Melaka

 www.pertam.gov.my

Yayasan Melaka

 www.yayasanmelaka.gov.my

Perbadanan Muzium Melaka

 www.perzim.gov.my

Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka

 www.perpustam.gov.my

Majlis Agama Islam Melaka

 www.maim.gov.my

 

Syarikat Kerajaan Negeri Melaka

Kumpulan Melaka Berhad

 www.kmb.com.my

Institut Seni Malaysia Melaka

 ismma.melaka.gov.my

Pusat Zakat Melaka

 www.izakat.com

Putra Hospital Sdn Bhd

 www.psh-group.com

Melaka ICT Holdings Sdn Bhd

 www.micth.com

Melaka International Trade Center

 www.mitc.org.my

Institusi Kerajaan/ Swasta Negeri Melaka

Universiti Teknikal Malaysia Melaka

 www.utem.edu.my

Universiti Teknologi Mara

 www.uitm.edu.my

Universiti Multimedia

 www.mmu.edu.my

Politeknik Kota Melaka

 www.polimelaka.edu.my

Politeknik Merlimau Melaka

 www.pmm.edu.my

Institut Kemahiran Mara Jasin

 www.ikmjasinmelaka.blogspot.com

Maktab Rendah Sains MARA Kem Terendak

 www.mara.gov.my

Maktab Rendah Sains MARA Jasin

 www.mara.gov.my

Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN) Alor Gajah

 www.kbs.gov.my

Jabatan Persekutuan Negeri Melaka

Jabatan Tenaga Manusia

 www.jtr.gov.my

Jabatan Perangkaan Malaysia

 www.statistics.gov.my

Jabatan Ukur dan Pemetaan Melaka

 www.jupem.gov.my

Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia

 www.jkm.gov.my

Polis Diraja Malaysia

 www.rmp.gov.my

Jabatan Imigresen Malaysia

 www.imi.gov.my

Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Melaka

 jabatanbombadanpenyelamatmelka.my.wiie.net

Jabatan Penerbangan Awam

 www.dca.gov.my

Kastam Diraja Malaysia

 www.customs.gov.my

Askar Wataniah Malaysia

 army.mod.gov.my/aw

Tentera Darat Malaysia

 army.mod.gov.my

Jabatan Kimia Malaysia

 www.kimia.gov.my

Lain-lain

Pautan Perkhidmatan Awam Malaysia

 www.malaysia.gov.my

Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia

 www.mampu.gov.my

Jabatan Perkhidmatan Awam

 www.jpa.gov.my

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam

 www.spa.gov.my

 

Pautan Laman