MENU
  Surau Bandar Kaba
Surau yang teletak di Kampung Banda Kaba ini telah dibina sekitar awal tahun 1920-an oleh Tn.Haji Bachik Bin Abu Bakar.Bentuk bangunan surau ini dikatakan mirip kepada bentuk Masjid Kampung Keling terutama pada bahagian anjung dan mihrabnya. Digunakan sebagai tempat berjemaah penduduk Kg.Banda Kaba.