MENU

Pemohon mestilah terdiri daripada Warganegara Malaysia dan keutamaan diberikan kepada penduduk yang menetap di Negeri Melaka sahaja.

Pemohon berumur tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutup tawaran. Pemohon hendaklah mengisi borang permohonan yang boleh didapati di Unit Penswastaan , MPHTJ, Aras 1, Melaka Mall di Portal Rasmi MPHTJ melalui http://www.mphtj.gov.my atau datang sendiri ke Unit Penswastaan, MPHTJ. Borang permohonan yang lengkap hendaklah dihantar semula ke Unit Penswastaan, MPHTJ sebelum tarikh tutup permohonan.

Pautan Laman