MENU

PROSES KERJA UNTUK AKTIVITI TEMPAHAN KUBUR DI TANAH PERKUBURAN JELUTONG
 

JAWATAN

PROSES KERJA

Pemohon

 • Mengemukakan dokumen seperti berikut :-
  1.      Borang Tempahan yang telah lengkap
  2.      Salinan kad pengenalan bagi pemilik dan pemohon (jika pemohon bukan pemilik kubur)
  3.      Gambar berukuran pasport dua keping

JT

 • JT menerima dokumen permohonan dari pemohon dan cop tarikh terima di dalam borang tempahan.
 • JT menyediakan bil rampai dengan bayaran sebanyak RM 1,500.00 bagi setiap permohonan dan diserahkan kepada pemohon untuk dibuat pembayaran.

Pemohon

 • Pemohon membuat bayaran untuk proses pengkebumian mayat / jenazah dan menyerahkan salinan bayaran Bil Rampai kepada JT.

JT

 • Membuat salinan Bil Rampai untuk rekod jabatan dan menyerahkan keratan borang Permohonan Untuk Tempahan kubur yang telah di sahkan kepada pemohon.
 • Meminta pemohon mengisi surat Aku Janji dan JT membacakan keterangan kandungan surat kepada pemohon.

Pemohon

 • Mengisi surat Aku Janji dengan disaksikan oleh JT .

JT

 • Cop terima surat Aku Janji dan membuat salinan surat tersebut dan simpan sebagai rekod.
 • Menyerahkan keratan borang tempahan kepada pemohon.
 • Memaklumkan kepada penjaga / penyelia kubur berkenaan masa dan tarikh yang bersesuaian untuk melakukan kerja-kerja menggali kubur yang telah ditempah.

Pemohon

 • Pemohon menunjukkan keratan kebenaran kepada penjaga / penyelia tanah perkuburan bagi tujuan rekod dan identifikasi lokasi lot kubur.

Penjaga / Penyelia Kubur

 • Melakukan kerja-kerja menggali kubur seperti yang diarahkan JT

Pemohon

 •  Membina konkrit dan menutup lubang kubur sepertimana yang terkandung dalam surat Aku Janji.
 • Sekiranya pemilik telah meninggal, waris akan mengemukakan dokumen tempahan kepada JT untuk tujuan rekod.

JT

 • Merekod permohonan

Pautan Laman