MENU
 Senarai lesen  Senarai harga lesen
 Menjual lampu  RM 280
 Iklan berlampu  RM 60 MP pertama dan RM 10 pada setiap tambahan MP
 Iklan tidak berlampu  RM 80 MP pertama dan RM 10 pada setiap tambahan MP
Fi Lesen anjing  RM 50 Setahun / seekor
Fi Lesen anjing dimandulkan  RM 10 Setahun / seekor
Fi Rumah pembiakan  RM 300
 Lesen banner  RM 40
 Proses permohonan lesen  RM 10

Pautan Laman